Portfolio
Fotografie - naslagwerk - reportage

Naslagwerk W4 2002 – 2016

Voor dit naslagwerk heb ik de creatie, vormgeving, tekst en (deels de) fotografie verzorgd in opdracht van de gemeentes Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude. Het is een terugblik op de periode 2002 – 2016 waarin gebiedsontwikkeling op het gebied van Wonen-Water-Wegen-Werken (W4) direct langs de rijksweg A4 centraal stond, evenals de verbreding en het verdiept aanleggen van de A4 onder de Oude Rijn door. Geformaliseerd in de W4-overeenkomst waar ook het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van VROM en de Provincie Zuid-Holland hun handtekening onder plaatsten. Aan de hand van persberichten worden de ontwikkelingen in dit gebied in chronologische volgorde toegelicht. Treffend beeldmateriaal en foto’s – vanuit de lucht en vanaf de grond – verbeelden de ontwikkelingen. Interviews met diverse betrokkenen, zoals voormalig en huidige wethouders, medewerkers van Rijkswaterstaat en omwonenden van de A4 brengen de periode opnieuw tot leven. Het naslagwerk is een A4 hardcover 152 pagina’s tellend fotoboek. Interessant voor een ieder die betrokken is geweest en/of zich voelde bij al het werk dat in dit gebied verzet is en landschappelijk een bijzonder fraai resultaat opgeleverd heeft. Het boek is te bestellen via w4-naslagwerk@brightinsight.nl. De prijs per boek is € 41,50. Dit is exclusief verzendkosten van € 3,95. Hieronder is het naslagwerk W4 2002 – 2016 in te zien.

theme by teslathemes